Rekisterinpitäjä

Nimi: Pelti- ja Rautatyö E. Salminen Oy
Y-tunnus: 0892215-7
Osoite: Kyläsaarenkatu 10 D
Postinumero: 00580
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 09 761 933
Sähköpostiosoite: info@rautatyo.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Pelti- ja Rautatyö E. Salminen Oy
Nimi: Anne Salminen
Osoite: Kyläsaarenkatu 10 D
Postinumero: 00580
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 09 761 933
Sähköpostiosoite: info@rautatyo.fi

Tietosuojavastaava

Nimi: Pelti- ja Rautatyö E. Salminen Oy
Nimi: Anne Salminen
Osoite: Kyläsaarenkatu 10 D
Postinumero: 00580
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 09 761 933
Sähköpostiosoite: info@rautatyo.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteydenottolomakkeen kautta tulleiden asiakaskontaktien käsittelyyn.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Henkilötietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.